foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9
Zmień kontrast
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Władze urzędu - Urząd Gminy - Gardeja - Samorządowy Portal Internetowy.

 

Pobierz PDF

Władze urzędu

 

Wójt Gminy

Kazimierz Kwiatkowski
tel. 055 262 40 50

fax 055 262 40 55
wojt@gardeja.pl
Urząd Gminy Gardeja, ul. Kwidzyńska 27, I piętro pokój nr 9A

 

Zadania Wojta:

 

 • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu – narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

 

 

Sekretarz Gminy
Jan Sadowski

tel. 055 262 40 66
fax 055 262 40 55
sekretarz@gardeja.pl
Urząd Gminy Gardeja, ul. Kwidzyńska 27, I piętro 1, pokój nr 10

 

Zadania Sekretarza:

 

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
 • opracowywanie projektów zmian Statutu, Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami,
 • nadzorowanie spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami urzędu, udzielaniem urlopów, zwolnień, awansowaniem i nagradzaniem pracowników,
 • nadzorowanie gospodarowaniem funduszem płac urzędu,
 • nadzorowanie doskonalenia kadr urzędu oraz prowadzenia spraw osobowych pracowników w urzędzie
 • koordynowanie prac dotyczących przygotowania projektów zarządzeń Wójta oraz projektów uchwał Rady Gminy,
 • organizacja prac związanych z wyborami i referendum,
 • opracowywanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
 • analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,
 • koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 • organizowanie prac interwencyjnych dla bezrobotnych,
 • zastępowanie Wójta podczas jego nieobecności z racji urlopu, choroby itp.,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,

 

 

Skarbnik Gminy Daniel Halik
Kierownik referatu finansowego i budżetowego
tel. 055 262 40 60
fax 055 262 40 55

skarbnik@gardeja.pl
Urząd Gminy Gardeja, ul. Kwidzyńska 27, I piętro, pokój nr 14

 

Zadania Skarbnika:

 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości w sposób ciągły, bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny,
 • bezpośrednie kierowanie pracą referatu finansowego i budżetu,
 • nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu, przygotowywanie projektów uchwał budżetowych i informacji o realizacji budżetu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 • zapewnienie sporządzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 • organizowanie i doskonalenie wewnętrznej informacji ekonomicznej w gminie,
 • opracowywanie analiz gospodarki finansowej gminy oraz formułowanie wynikających z nich wniosków,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

 

UG Gardeja
Fotogalerie
 • wiele_001.jpg
 • dsc04507.jpg
 • IMG_2659.JPG
 • DSC06464.JPG
 • P6030021.JPG
 • 18768656_169823283553316_7766870228740968815_o.jpg
 • img_20170513_152532.jpg
 • dsc06197.jpg
 • dsc06064.jpg
 • gardeja.jpg
 • bronek.jpg
 • kurzetik_2.jpg
 • 20170406_113626.jpg
 • trening_w_wandowie_1__autor_kluby_sportowe_orange_.jpg
 • chelmno.jpg
 • gg3.jpg
 • 20170317_100539.jpg
 • img_7881.jpg
 • ferie_w_bibliotece_2017.jpg
 • 20161220_143806.jpg
 • Gmina Gardeja Społeczność
 • Ekologia Dolnego Powiśla
 • Kapitał Ludzki
 • CodziennikPrawny.pl
 • Decydujmy Razem
 • Porządne Pomorze
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Urząd Gminy Gardeja
ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja, pow. kwidzynski, woj. pomorskie
tel.: +48 55 262 40 50, fax: +48 55 262 40 55, email: info@gardeja.pl, http://www.gardeja.pl
NIP: 581-18-50-255
Licznik odwiedzin:
3370600
Dzisiaj:
209
Gości on-line:
1
Twoje IP:
54.80.113.185
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x